Kalkulačka - nápověda

Do zadávacího pole zadejte numerický příklad a stiskněte tlačítko " = ". Zadávat můžete pomocí kliknutí na jednotlivé symboly nebo přímo zápisem z vaší klávesníce. Jako desetiný odělovač používejte tečku (místo desetiné čárky používejte tečku).

Základní matematické operace:

Součet (sčítání): například 1+1 nebo 2.3+1.5
Rozdíl (odčítání): například 2-1 nebo 1-2 nebo 2.45-1.05
Součin (násobení): například 3*4 nebo 2*5.5
Podíl (dělení): například 2/3 nebo 12.6/2

Procenta

Pro veškeré výpočty s procenty lze kalkulačku používat následovně:

Výpočet procenta ze základu

Pokud chcete na kalkulačce vypočítat n procent ze základu Z, pořítejte následovně: Zadejte základ Z, stiskněte tlačítko *, zdejte počet procent n a stiskněte tlačítko %.

Například 21% DPH z ceny 4 800,- Kč bez daně vypočítáte takto:

zadejte 4800
stiskněte *
zadejte 21
stiskněte %
a stiskněte =

Výsledek je 1008 Kč.

Výpočet množství procent

Pro výpočet, kolik procent je číslo X ze základu Z, zadejte na kalkulačce postupně: číslo X, tlačítko ÷, hodnotu Z, tlačítko % a nakonec stiskněte =.

Pokud by nás zajímalo, kolik procent je 1008 Kč z ceny 4 800 Kč, zadejte:

zadejte 1008
stiskněte děleno ÷
zadejte 4800
stiskněte procento %
a stiskněte =

Výsledek je 21 procent.

Navýšení základu

Pokud chcete navýšit základ Z o určité procento n, je postup tento: zadejte základ Z, stiskněte tlačítko +, zadejte n, stikněte tlačítko % a nakonec stiskněte =.

Například cenu s DPH 21% ze základu 4 800 Kč spočítáte:

zadejte 4800
zmáčkněte tlačítko pro sčítání +
zadejte 21
stiskněte tlačítko %
a stiskněte =

Dostaneme výsledek 5 808 Kč

Snížení základu

Pokud chcete snížit základ Z o určité procento n, je postup následující: zadejte základ Z, stiskněte tlačítko -, zadejte n, stiskněte tlačítko % a nakonec stiskněte tlačítko =.

Takže jestliže máte dát 2% slevu z ceny 4 800 Kč, zadejte:

číslo 4800
stiskněte tlačítko pro odečtení -
zadejte číslo 2
zmáčkněte tlačítko %
a stiskněte =
Výsledná cena po slevě je 4 704 Kč.